fbpx

Rok szkolny zakończony – dziękujemy!

Mamy to! Finał projektu „Mistrz Ekonomii”
4 czerwca 2019
Jak chronić dziecko przed kleszczami?
3 lipca 2020

Drodzy Odpowiedzialni,

Początek wakacji to dobry moment, aby podsumować nasze działania na rzecz oświaty w zakończonym już roku szkolnym 2018/2019.

Z pewnością rok ten był pełen wytężonej pracy, poszukiwania miejsc wspólnych spotkań, płaszczyzn do współpracy, kierunków działań.

Niewątpliwym sukcesem jest realizacja projektu „Mistrz Ekonomii”. Osiągnęliśmy to, co było naszym celem – dotarliśmy z wiedzą ekonomiczną do blisko 400 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów, oddaliśmy do użytku quiz wiedzy oraz przeprowadziliśmy dwuetapowy konkurs z atrakcyjnymi elektronicznymi nagrodami.

Projekt ten był również wyjątkowy dla naszej organizacji, ponieważ udało nam się pozyskać renomowanych Partnerów, którzy wsparli naszą inicjatywę swoim potencjałem. Tutaj złożyliśmy podziękowania dla naszych Patronów: https://www.odpowiedzialni.pl/index.php/mistrz-ekonomii-final/.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim Dyrektorom, nauczycielom i uczniom placówek oświatowych, które zechciały nam zaufać i wspólnie z nami sprostać założeniom projektu „Mistrz Ekonomii”.

Dziękujemy!

Najserdeczniejsze podziękowania składamy między innymi:

– Publicznej Szkole Podstawowej w Korzecku,

– Zespołowi Placówek Oświatowych nr 5 w Skarżysku Kamiennej,

– Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach,

– Szkole Podstawowej w Rogowicach,

– Szkole Podstawowej w Zaborowicach,

– Zespołowi Szkół Publicznych w Baćkowicach,

– Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach,

– Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach.

Wspominając miniony rok szkolny chcemy napomknąć o przeprowadzeniu przez Stowarzyszenie badania potrzeb szkół podstawowych z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Mamy nadzieję, że diagnoza ta zostanie niebawem wykorzystana przez nas do kolejnego projektu. Okazja przyjdzie szybciej niż się spodziewamy, bo…

Będzie się działo

W lutym 2019r. na zaproszenie Prezydenta Miasta – Pana Bogdana Wenty nasi przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu kieleckich organizacji NGO.

Bezpośrednim skutkiem zaproszenia władz Kielc do dialogu jest otworzenie kilku grup roboczych dla sektora pozarządowego, w ramach których ma on znaleźć optymalne rozwiązania i kierunki współpracy z ratuszem, między innymi w zakresie realizacji zadań publicznych. Stowarzyszenie Odpowiedzialni.pl uczestniczy w pracach grupy Edukacja, wychowanie i praca z młodzieżą, a o efektach naszej pracy będziemy informować na bieżąco.

Warto wspomnieć, że spotkaliśmy się z rodzicami na II Świętokrzyskiej Konferencji Rad Rodziców organizowanej przez Fundację „Rodzice Szkole”. Zgłosiliśmy swój udział w konferencji, ponieważ chcieliśmy zrozumieć problemy, z jakimi borykają się Rady Rodziców. Nie zawiedliśmy
i jesteśmy bogatsi o wiedzę, która pozwoliła nam otworzyć się lepiej na to środowisko szkolne.

Stowarzyszenie Odpowiedzialni.pl wsparło również kilkanaście placówek oświatowych
z terenu województwa świętokrzyskiego w postaci darowizn rzeczowych lub finansowych.

Chcemy jeszcze! Chcemy działać z Wami dalej.
Jaki mamy cel na kolejny rok szkolny? Cała Polska!

Zapraszamy zatem wszystkie placówki oświatowe, Rady Rodziców, Dyrektorów, nauczycieli do współpracy, bo „razem możemy więcej”!