fbpx

Mistrz Ekonomii

O projekcie:

Stowarzyszenie Odpowiedzialni.pl jest autorem innowacyjnego projektu edukacyjnego „Mistrz Ekonomii” skierowanego do wszystkich szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego.

Naszym celem jest zainteresowanie zarówno kadry pedagogicznej, jak i uczniów klas VII i VIII podstawami ekonomii i ubezpieczeń.

Chcemy poruszyć zagadnienia, których znajomość niezbędna będzie w dorosłym życiu uczestników projektu. Zdobywanie wiedzy z zakresu finansów wspomaga wychowywanie świadomego zagrożeń młodego pokolenia.

Wszystkie materiały edukacyjne są przygotowane prze wykwalifikowanego eksperta i zgodne z podstawą programową. Prowadząc zajęcia z wykorzystaniem narzędzi dostarczonych w projekcie szkoła wdraża nowoczesne techniki nauczania.

Harmonogram:

  1. Konferencja dla nauczycieli
  2. Edukacja.
  3. Konkurs szkolny.
  4. Finał – zewnętrzny test wiedzy i ogłoszenie wyników.

I ETAP: konferencja dla nauczycieli

Zapraszamy chętnych pedagogów, wychowawców, nauczycieli na warsztaty szkoleniowe, podczas których zostaną przeprowadzone dwie prelekcje z zakresu ekonomii i ubezpieczeń.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają komplet materiałów dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach przedsiębiorczości, zawodoznawstwa, czy godzinach wychowawczych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

II ETAP: edukacja

W okresie 2-3 miesięcy w szkołach nauczyciele przeprowadzą zajęcia z uczniami klas VII i VIII z wykorzystaniem konspektów przekazanych podczas konferencji.

Ponadto do przyswojenia i utrwalenia uzyskanej wiedzy uczniowie otrzymają dostęp do aplikacji mobilnej i komputerowej. Aplikacja w formie quizu pozwoli uczniom na rywalizację.

III ETAP: konkurs szkolny

W wyznaczonym terminie – w grudniu – do szkół zaangażowanych w projekt zostaną rozesłane testy wiedzy, które pozwolą wyłonić 2 lub 3 najlepszych uczniów do etapu zewnętrznego.

IV ETAP: finał

Finał projektu odbędzie się w wynajętej sali w Kielcach, gdzie reprezentacje szkół przystąpią do rywalizacji o pierwsze 3 miejsca w teście wiedzy.

Po teście uczestnicy wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na prelekcje z zakresu ekonomii i ubezpieczeń. W międzyczasie organizatorzy sprawdzą testy, aby ogłosić wyniki podczas uroczystości.

Rywalizacja toczyć się będzie o cenne nagrody – elektronikę i gry o tematyce finansowej.

Kontakt:

Katarzyna Bazuń

Tel. 536-306-442

e-mail: biuro@odpowiedzialni.pl