fbpx

Instytucja Otoczenia Biznesu

doradztwo i mentoring
Doradztwo i mentoring
22 września 2017

Instytucja Otoczenia Biznesu

Instytucje Otoczenia Biznesu, w skrócie IOB, to podmioty oferujące usługi z zakresu szeroko rozumianego wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności. Są to organizacje non-profit, również takie, w których zysk przeznaczany jest na cele statutowe bez wypłacania dywidendy udziałowcom lub akcjonariuszom. Jako Instytucja Otoczenia Biznesu działają m.in. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, parki technologiczne i przemysłowe, specjalne strefy ekonomiczne, klastry, centra transferu technologii i centra innowacji, inkubatory przedsiębiorczości, stowarzyszenia i fundacje. Działania Instytucji Otoczenia Biznesu mają na celu przyspieszanie procesów rozwojowych. Poprzez usługi doradcze IOB stanowią wsparcie zarówno w zakresie dostosowania działalności do mechanizmów rynkowych, jak i do wymogów administracji publicznej.

 

Zadania IOB

Do podstawowych zadań Instytucji Otoczenia Biznesu należą:

– udzielanie informacji;

– szkolenia oraz doradztwo;

– organizacja i nawiązywanie współpracy nauki z biznesem;

– promocja innowacyjnej przedsiębiorczości;

– badanie potrzeb przedsiębiorstw i rynku w zakresie innowacji;

– tworzenie dogodnych warunków do integracji przedsiębiorstw i innowacyjnego środowiska;

– ograniczanie luki finansowej oraz wspomaganie rozwoju elastycznych form finansowania innowacyjnych pomysłów;

– współpraca z otoczeniem oraz aktywny udział w inicjatywach prorozwojowych.