fbpx

Doradztwo i mentoring

Instytucja Otoczenia Biznesu
22 września 2017
Wsparcie
22 września 2017
doradztwo i mentoring

Cele działalności Stowarzyszenia

Cele działalności Stowarzyszenia są integralnie związane z potrzebami i wymaganiami stawianymi przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami na każdym etapie prowadzenia działalności. Usługi doradcze i mentoring pozwalają na skorzystanie z doświadczenia i wiedzy podmiotów istniejących na rynku od wielu lat. Działania doradcze obejmują w szczególności:

– wspieranie i popularyzowanie idei przedsiębiorczości i proinnowacyjności;

– aktywne wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia oraz rozwijania małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności Startupów;

– aktywną współpracę z administracją oraz innymi organizacjami w celu tworzenia wspólnej płaszczyzny do działań na rzecz rozwoju;

– tworzenie forum wymiany wiedzy oraz rozwijanie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia;

– popularyzowanie wiedzy z dziedziny ubezpieczeń wśród społeczeństwa, rozpowszechnianie wiedzy na temat znaczenia ubezpieczeń osobowych i majątkowych w życiu społecznym i gospodarczym;

– upowszechnianie nowoczesnych metod i technik nauczania, likwidowanie barier związanych z dostępem do wiedzy;

– propagowanie wiedzy na temat nowych technologii, ostrzeganie i zabezpieczanie przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem Internetu.

Wszystkie podmioty zainteresowane podjęciem współpracy lub mające zapotrzebowanie na usługi doradcze zachęcamy do kontaktu mailowego: biuro@odpowiedzialni.pl.